Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015

Πώς μπορεί να βοηθηθεί το πολύ πρόωρο παιδί σε αυτή την ηλικία (2-5 ετών)( συνέχεια)

β) Τι μπορούν να κάνουν οι ειδικοί

Εάν σε αυτή την ηλικία διαπιστωθεί κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα, παραπέμπεται το παιδί στον αντίστοιχο ειδικό (όπως εργοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, ψυχολόγο) προκειμένου να γίνει αξιολόγηση και στη συνέχεια, εφόσον χρειάζεται, παρέμβαση. Στόχος είναι η έγκαιρη παρέμβαση προκειμένου κατά το δυνατόν να μην χαθεί η κρίσιμη περίοδος απόκτησης δεξιοτήτων, που θα συνοδεύουν το παιδί σε όλη του τη ζωή. Να βοηθηθεί το παιδί να αναπτύξει τις ικανότητές του στον μέγιστο βαθμό. Η παρέμβαση γίνεται από ειδικούς που εργάζονται είτε μεμονωμένα είτε σε θεραπευτικά κέντρα.
Συχνά τα πρόωρα παιδιά χρειάζονται παρέμβαση από επιστήμονες πλέον της μίας ειδικότητας. Οι ειδικοί που ασχολούνται με το παιδί συνεργάζονται μεταξύ τους προς όφελος του παιδιού.
Στόχος της εργοθεραπείας είναι να αναπτυχθούν ή να ενισχυθούν οι κινητικές δεξιότητες του παιδιού και η αυτοεξυπηρέτηση. Όσον αφορά την Αδρή κίνηση, μαθαίνει να συντονίζει τις κινήσεις του στο χώρο, ακολουθώντας εντολές. Όσον αφορά τη Λεπτή κίνηση, το παιδί μαθαίνει πώς να χειρίζεται τα δάκτυλά του για να κάνει λεπτές δεξιότητες, όπως το να πιάνει σωστά το μολύβι, να κόβει ή να κάνει κατασκευές. Επίσης μαθαίνει να διατηρεί την προσοχή του. Τέλος, να οργανώνει τα ερεθίσματα και τις πλούσιες πληροφορίες που δέχεται από το περιβάλλον. Με την εργοθεραπεία μαθαίνει τρόπους ώστε να αντεπεξέρχεται μόνο του στις δυσκολίες.
Στόχος της Λογοθεραπείας είναι να δώσει λύση στο πρόβλημα δυσκολίας στην ομιλία και την επικοινωνία. Αρχικά γίνεται διερεύνηση της κατάστασης επικοινωνίας του παιδιού και του είδους της διαταραχής του λόγου, ώστε το πρόγραμμα που θα ακολουθηθεί να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε παιδιού. Το παιδί μαθαίνει πώς να επικοινωνεί, να αρθρώνει τις λέξεις σωστά, να μην κομπιάζει, να μπορεί να αφηγείται τις εμπειρίες του και να έχει πλούσιο λεξιλόγιο. Η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία είναι το κλειδί για την καλύτερη πρόγνωση.
Στόχος της ειδικής διαπαιδαγώγησης είναι να καλύψει το φάσμα των προσχολικών γνώσεων που χρειάζεται να κατέχει το παιδί πριν από την ένταξη του στο σχολείο. Αναπτύσσονται προγραφικές, προμαθηματικές, χωροχρονικές και άλλες έννοιες, και διδάσκεται στο παιδί να επεξεργάζεται τα ερεθίσματα και πληροφορίες του περιβάλλοντος.
Η ψυχολογική υποστήριξη αναφέρεται στο παιδί ή στην οικογένεια. Στόχος της υποστήριξης είναι, όσον αφορά το παιδί, να  ανακαλύψουν οι ειδικοί μέσα από το παιχνίδι του παιδιού τι το προβληματίζει και να το ανακουφίσουν. Όσο αφορά την οικογένεια, να στηρίξει τις προσπάθειες βελτίωσης του παιδιού, να δυναμώσει τους οικογενειακούς δεσμούς και να προβάλει λύσεις όταν υπάρχει ένταση ή κρίση στην οικογένεια.
Είναι πολύ σημαντική η συνεργασία του θεραπευτή ή του θεραπευτικού κέντρου με τους γονείς. Οι γονείς είναι σημαντικό να εξοικειωθούν ώστε να συμμετέχουν αποτελεσματικά στο καθημερινό πρόγραμμα του παιδιού με ερεθίσματα που θα το βοηθήσουν.
Στο τέλος αυτής της προσπάθειας, εάν μέσα από τις διαδικασίες αξιολόγησης της σχολικής ετοιμότητας τελικά διαπιστωθεί ότι το παιδί έχει ακόμη κάποιες δυσκολίες και δεν είναι έτοιμο να πάει στο δημοτικό σχολείο, συνιστάται από τους ειδικούς να καθυστερήσει την υποχρεωτική από το νόμο ηλικία στην οποία θα άρχιζε το σχολείο. Δηλαδή να επαναλάβει το νηπιαγωγείο και να πάει στην πρώτη Δημοτικού έναν χρόνο αργότερα, ώστε να του δοθεί χρόνος να ωριμάσει, να ξεπεράσει κάποιες δυσκολίες και να μπορέσει να παρακολουθήσει το σχολείο πιο άνετα, να έχει καλύτερη απόδοση και λιγότερες αποτυχίες, με ό,τι συναισθηματικό κόστος αυτό συνεπάγεται.
φωτό από: www.medicinenet.com
Στην κατηγορία των παιδιών που συνιστάται ανεπιφύλακτα να επαναλάβουν το νηπιαγωγείο είναι τα παιδιά που γεννήθηκαν με εξαιρετικά χαμηλό βάρος και γεννήθηκαν τους τελευταίους μήνες της χρονιάς- δηλαδή μεταξύ Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου- και θα ήταν τα πιο μικρά μέσα στην τάξη.

Με την ευγενική παραχώρηση της κυρίας Έλενας Μπούζα, παιδιάτρου- νεογνολόγου και Διευθύντριας Β΄ Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας (Β΄ ΜΕΝ) Παίδων Αγία Σοφία 


Μη ξεχάσετε να γραφτείτε στο Newsletter του tosodoulika για πολλά χρήσιμα άρθρα, ιστορίες και νέα σχετικά με την προωρότητα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα ήθελα να μάθω τη γνώμη σου...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ημερολόγιο 2017