Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2013

Παρακολούθηση της απόδοσης στη σχολική ηλικία


Α) Ποια παιδιά παρακολουθούνται στη σχολική ηλικία και πότε γίνεται η εκτίμηση
Τα παιδιά που γεννήθηκαν πρόωρα παρουσιάζουν με μεγαλύτερη συχνότητα από τα άλλα παιδιά μαθησιακές δυσκολίες. Αυτές είναι δυσκολίες που δεν έχουν σχέση με τη νοημοσύνη του παιδιού, αφορούν τους διάφορους τομείς της μάθησης και αρχίζουν να φαίνονται αφού αρχίσει το δημοτικό σχολείο, και κυρίως στη δευτέρα ή τρίτη Δημοτικού.
Η εκτίμηση στη σχολική ηλικία αφορά τα παιδιά με πολύ χαμηλό βάρος γέννησης που είχαν αξιολογηθεί και στην προσχολική ηλικία.

Β) Τι περιλαμβάνει η εξέταση στη σχολική ηλικία
Η παρακολούθηση των παιδιών με πολύ χαμηλό βάρος γέννησης στη σχολική ηλικία γίνεται μέσα από το πρωτόκολλο συνεργασίας της Β΄ΜΕΝ με το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού.
Γίνεται μέσα από την εκτίμηση των νοητικών δεξιοτήτων του παιδιού και τη συμπλήρωση 2 ερωτηματολογίων συμπεριφοράς.

-Εκτίμηση των νοητικών δεξιοτήτων
Γίνεται από εκπαιδευτικό ψυχολόγο. Σαν διαγνωστικά εργαλεία χρησιμοποιούνται 2 τεστ.

φωτο από: www.femalecity.gr
1)Το Wechsler Intelligence Scale for Children- WISC είναι μια δοκιμασία νοητικών δεξιοτήτων που εξετάζει γενικότερα το νοητικό δυναμικό. Χωρίζεται σε 2  κλίμακες: Η μία κλίμακα είναι η Λεκτική, που αξιολογεί τις γνώσεις, τα ενδιαφέροντα, τη μνήμη, την προσοχή και συγκέντρωση, την κατανόηση της γλώσσας, την έκφραση του στοχασμού, την κοινωνική κρίση και τον πλούτο ιδεών. Δηλαδή αξιολογεί, ό,τι προέρχεται από την έκθεση του παιδιού στο πολιτισμικό περιβάλλον, που περιλαμβάνει την οικογένεια, το σχολείο και την κοινωνία.
Η άλλη κλίμακα είναι η Πρακτική, που αξιολογεί την αντίληψη του χώρου, τον συντονισμό όρασης και λεπτής κίνησης, την οργάνωση, την ταχύτητα να μαθαίνει και να εκτελεί ένα παιδί. Δηλαδή αξιολογεί ό,τι έχει σχέση με τις σωστές συνήθειες δουλειάς.
Από το test αυτό προκύπτει ένας δείκτης γενικής νοημοσύνης, που περιλαμβάνει τη βαθμολόγηση στις 2 κλίμακες, καθώς και επιμέρους δείκτες.

2)Το Bender gestalt test εξετάζει τις δεξιότητες όρασης και κίνησης, καθώς και όρασης και αντίληψης. Ζητείται από το παιδί να αντιγράψει  9 γεωμετρικά σχέδια και μέσα από αυτό αξιολογούνται οι νοητικές λειτουργίες, το επίπεδο εξέλιξης, μαθησιακά προβλήματα και συναισθηματικές διαταραχές.

-Εκτίμηση για προβλήματα συμπεριφοράς
Γίνεται μέσα από δύο ερωτηματολόγια. Το Achenbachs Child Behavior ChecklistParents Report είναι ένα ερωτηματολόγιο που συμπληρώνεται από τους γονείς. Περιλαμβάνει ερωτήσεις που αφορούν κάποιες δραστηριότητες του παιδιού, την επίδραση στο σχολείο, τον χαρακτήρα του, τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά του.
Το Achenbachs Child Behavior ChecklistTeachers Report είναι ένα ερωτηματολόγιο που συμπληρώνει ο δάσκαλός. Έχει ερωτήσεις που αφορούν την επίδοση στο σχολείο, την συμπεριφορά στην τάξη, τη σχέση με το δάσκαλο και με τα άλλα παιδιά, τον χαρακτήρα και τα συναισθήματα.

Από τα ερωτηματολόγια αυτά αντλούμε πληροφορίες σχετικές με τις ικανότητες του παιδιού, τη μαθησιακή επίδοση, τον τρόπο με τον οποίο εργάζεται, την κοινωνική συμπεριφορά, καθώς και αν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα, συναισθηματικά, άγχους, προσοχής, σωματικών ενοχλήσεων ή διαγωγής και προκλητικής συμπεριφοράς. Η εκτίμηση για προβλήματα συμπεριφοράς στη σχολική ηλικία είναι πολύ σημαντική γιατί τα παιδιά που γεννήθηκαν πολύ πρόωρα φαίνεται ότι παρουσιάζουν συχνότερα κάποιες διαταραχές της συμπεριφοράς και χρειάζονται ενίσχυση.

Με την ευγενική παραχώρηση της κυρίας Έλενας Μπούζα, παιδιάτρου- νεογνολόγου και Διευθύντριας Β΄ Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας (Β΄ ΜΕΝ) Παίδων Αγία Σοφία

Μη ξεχάσετε να γραφτείτε στο Newsletter του tosodoulika για πολλά χρήσιμα άρθρα, ιστορίες και νέα σχετικά με την προωρότητα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα ήθελα να μάθω τη γνώμη σου...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ημερολόγιο 2017